KEND?N?Z?
GEFORCE?
?LE ?DüLLEND?R?N

CEO JENSEN HUANG SUPERCOMPUTING 2019’DA SAHNEYE ?IKACAK

Ericsson ve NVIDIA ?? Birli?ini Duyuruyor

Telekom Operat?rlerinin Yaz?l?m Tan?ml? 5G Radyo Eri?im A?lar? Kurmas?n? Sa?l?yor

亚州第一网址

Jetson Xavier NX

Dünyan?n Tümle?ik ve U? Sistemlere Y?nelik En Kü?ük Yapay Zeka Süper Bilgisayar?

OYUNUN KURALLARI
DE???T?.

GEFORCE RTX?
SATIN ALIN VE CALL OF DUTY ?:
MODERN WARFARE ?
.* OYUNUNU KAZANIN

Ma?aza

RTX. It’s On.

Yapay Zeka ile desteklenir. Jetson Nano ile gü?lendirilir.

Ba??ms?z her ?ey i?in tümle?ik platform

Hizlanin. Sava? ba?ladi.

Oyun

I??te ray tracing

144 FPS Battle Royale.
GeForce tarafindan desteklenmektedir.

GeForce ile yeni y?l?n keyfini en üst düzey oyun deneyimiyle ??kar?n.

GeForce RTX Oyun Dizüstü Oyun Bilgisayarlari.

Yapay Zeka Haberleri

E?itim, Anlam ??karma ve NLP model büyüklü?ü alanlar?nda ger?ekle?tirilen devrimlerle, dünya etkile?imli yapay zekaya bir ad?m daha yakla??yor.

NVIDIA ve Red Hat telekomünikasyon sekt?rüne gü?lü 5G ?zellikleri getiren ortakl???n? duyurdu.

NGC üzerindeki GPU Operat?rü ve Helm grafikleri, kurulu?lar?n u?, veri merkezi, bulut ve hibrit platformlar?nda da??t?m ger?ekle?tirmesine yard?m ediyor.

GPU h?zland?rmal? 5G telekomünikasyon uygulamalar? olu?turun ve da??t?n.

Veri Merkezinde AI

?ster 8 saat ister 80 saniye olsun, NVIDIA AI platformu  son MLPerf testlerinde üstün performans sergiledi.

Python ?zellikli NVIDIA DGX-2?, bir saat i?inde 20 milyon al?m sat?m simülasyonu ?al??t?rarak geriye d?nük test konusunda yeni bir kalite düzeyine imzas?n? att?.

Dünyan?n ?nde gelen iki HPC ?irketi birle?iyor.

NGC, GPU h?zland?rmal? Yapay Zeka'y? daha da ileriye ta??mak i?in geli?iyor.